Om in Nederland met een penvuurwapen te mogen schieten moet de munitie bijgeschreven zijn op het verlof Wet Wapens en Munitie.Aangezien penvuurwapens gemiddeld 130 jaar oud zijn kan men er niet zonder meer op vertrouwen dat ze geschikt zijn om mee te schieten. Corrosie kan het metaal zodanig verzwakt hebben dat het niet meer bestand is tegen de druk. Daarnaast dient de "lock-up" en alignment van het wapen in orde te zijn ( bij het spannen van de haan dient de trommel volledig gefixeerd te zijn en de betreffende kamer in lijn met de loop). Als men zelf de kennis niet heeft om te beoordelen of er met een wapen veilig geschoten kan worden dient een wapensmid geraadpleegd te worden!

Voor het herladen van de munitie moet men beschikken over alle relevante kennis en vaardigheden op dit gebied. Verkeerd herlade munitie kan levensgevaarlijk zijn!