Penvuurwapens kunnen ernstige roestsporen vertonen. Natuurlijk ontstaat roest door inwerking van vocht maar bij deze wapens wordt roestvorming versneld door de inwerking van verbrandingsresten van zwartkruit. Soms kan roest het mechanisme dusdanig wegvreten dat restauratie vrijwel onmogelijk wordt.

Veel wapens raken onherstelbaar beschadigd door onoordeelkundige restauratie. Voor het ontroesten worden staalborstels ingezet, vastzittende schroeven worden kapotgedraaid...

Het is erg belangrijk al bij de aanschaf van een penvuur revolver vast te stellen wat er met het wapen gebeurd is en in welke staat het verkeert:

Is het wapen compleet (uitstootpen onder de loop; veren)?
★ Is de „lockup” in orde (Span de haan. De trommel moet nu vaststaan, één kamer voor de loop)
Is het wapen ernstig verroest (inspecteer loop en trommel)?
Zijn alle veren heel (óók de veer die de trekker in ruststand duwt)?
Zijn de schroefkoppen (ernstig) beschadigd?
Is de kolf beschadigd (barsten, houtworm)?
Heeft het wapen nog de originele afwerking (blauwing, nikkel)

Het is verstandig het wapen direct na aanschaf tegen roestvorming te beschermen door het te oliën met een goede
wapenolie. Daarna kan de schoonmaak en eventuele restauratie van start gaan.